Promoció d’empreses de base industrial al Col·legi d’Enginyers

Divendres 20 de gener de 2017

Aquesta setmana hem assistit a la VII edició del Fòrum d’Inversió Industrial que organitzen Keiretsu Fòrum i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) a través d’Enginova, per promoure el foment, la creació i l’acompanyament de noves empreses de base industrial.

Durant la jornada es varen presentar 9 empreses, destacant algunes amb interessants projectes industrials d’àmbits tan diversos com l’enginyeria elèctrica, la Internet de les coses (IoT), les tecnologies mèdiques o l’electrònica aplicada.

Keiretsu Forum, fundat a Sant Francisco l’any 2000, es defineix com una associació d’inversors privats, de líders empresarials i d’emprenedors que s’organitza com un fòrum de capital per finançar pimes en creixement.

Enginova és el servei de dinamització de les iniciatives emprenedores i d’innovació dels enginyers industrials catalans (EIC)

L’EITI és una iniciativa de suport empresarial 100% privada, dissenyada per satisfer necessitats d’espai, logístiques i financeres que els promotors i gestors d’empreses industrials innovadores han de fer front a les fases de consolidació i acceleració dels seus projectes innovadors.

La nostra més sincera felicitació a Miquel Costa (President de Keiretsu), a Jose María Román (director d’Enginova) i als seus respectius equips per les feines de selecció del projectes, la preparació de les presentacions i, tanmateix, per l’excel·lent organització de l’acte.