Acord per fomentar la innovació industrial

Dijous 2 de març de 2017

Aquest dijous 2 de març ha tingut lloc l’acte de signatura d’un conveni entre Ideas2Value Network, S.L. i Llonch Calafell Associats, S.L. per a la promoció del desenvolupament tecnològic i la realització d’activitats d’innovació en el context de l’Ecosistema Innovador Tecnològic Industrial (EITI) de Barberà del Vallès. A l’acte han assistir el senyor Xavier Ayneto, director d’ Ideas2Value, mentre que Llonch Calafell ha estat representat pel seu Administrador, Sr. Esteve Llonch.

Ideas2Value Network és una consultoria en innovació i desenvolupament de projectes d’innovació per a tercers, creant i articulant la cadena de valor adequada per a cada projecte, a partir de la cooperació entre diversos agents que operen en un enfocament d’innovació oberta, des de la fase de definició fins a la posta en marxa de nous projectes, materialitzant conceptes innovadors en nous productes.

Amb el conveni acabat de signar, ambdues entitats es comprometen a facilitar la creació d’entorns òptims per a la innovació, de manera que les empreses de l’EITI puguin:

– materialitzar la innovació per tal d’obtenir resultats a través de la direcció, gestió i execució de projectes d’innovació en productes, processos, organització, serveis i models de negoci,
–  millorar l’estratègia, direcció i gestió de la innovació de les empreses, fent que la innovació sigui un procés estratègic de negoci, obert, eficaç, eficient i orientat a resultats, capaç de generar nou valor, avantatges competitives i creixement empresarial sostingut,
– Transformar el coneixement en innovació, catalitzant els processos de transferència des de la ciència al mercat per a la creació de nous negocis de base tecnològica, i desenvolupant sistemes de gestió del coneixement i la tecnologia per a una innovació intel·ligent..
Per aquest fi es posarà en marxa el Servei d’assessorament Innovació & Tecnologia (IT) per a la resolució de qüestions obertes relacionades amb els diferents aspectes de l’estratègia i la gestió de la innovació en un entorn empresarial. D’aquesta manera es vol ajudar a les empreses de l’EITI a enfocar adequadament els seus problemes i inquietuds en aquest àmbit, donant una opinió independent i basada en l’experiència.

Des de l’EITI volem manifestar la nostra satisfacció per poder comptar amb la col·laboració d’aquesta xarxa de professionals i empreses especialitzades en processos d’innovació oberta, que complementa i millora l’oferta actual d’espais, serveis logístics i finançament del propi EITI.