Ajuts per desenvolupar nous productes i/o processos industrials

Dijous 22 de juny de 2017

ACCIÓ, Agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya acaba d’obrir la convocatòria per aquest any del Programa de cupons a la innovació, adreçat a Pimes d’entre 5 i 100 treballadors, amb l’objectiu der fomentar la innovació de nous productes i/o processos alhora que s’estableixen col·laboracions estratègiques.

Un cupó a la innovació és un descompte econòmic directe per bescanviar amb un proveïdor acreditat. ACCIÓ ofereix tres tipus de cupons en funció de les necessitats que tinguin les empreses:

  • Cupons d’innovació: per a dissenyar i conceptualitzar nous productes o a millorar la gestió de la innovació.
  • Cupons de tecnologia: per a contractar serveis sobre l’estat de la tècnica, viabilitat tecnològica i industrial, desenvolupaments tecnològics o el testeig i validació de processos, productes i/o serveis.
  • Cupons d’ecoinnovació: per a contractar desenvolupaments d’ecoinnovació, entenent-la com aquella innovació que contribueixi al desenvolupament sostenible (reduint l’impacte medi ambiental i optimitzant l’ús dels recursos) i que permeti generar nous productes, processos i/o models de negoci que evitin el deteriorament del medi ambient.

La data límit per presentar-se al Programa és el 16 de novembre del 2017.

Per a més informació, consulteu la web d’ACCIÓ.