Préstecs per projectes d’inversió i desenvolupament industrial

Dimecres 5 de juliol de 2017

L’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, acaba d’obrir la convocatòria de la “Línia ICF d’inversió i desenvolupament industrial” pels anys 2017 i 2018, dirigit a empreses industrials i/o de serveis relacionats que tinguin la seu social o l’operativa a Catalunya, així com per a empreses de nova implantació.

Seran elegibles aquells projectes que comportin una despesa mínima de 5 milions d’euros en el cas de grans empreses, o d’1,5 milions en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.
La creació o el manteniment de l’ocupació.
La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.

L’import dels préstecs serà fins al 80% de la inversió, amb un termini de fins a 10 anys amb 2 de carència, i un tipus d’interès de l’Euríbor a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte, sobre el que se aplicarà una bonificació de fins al 2%. Les garanties es determinaran en funció de cada projecte.

Es podran presentar sol·licituds fins el 31 de desembre de 2018 o fins a exhaurir el pressupost .

Per a més informació, consulteu la web del ICF.