Oberta la convocatòria del Programa Activa Indústria 4.0

Divendres 8 de setembre de 2017

Ahir dijous es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la convocatòria, per a les empreses ubicades a Catalunya, de la Iniciativa Indústria Connectada 4.0 impulsada per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME (SGIPYME) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, amb la col·laboració i cofinançament de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat i de la Fundación EOI, que pretén impulsar la transformació digital de la indústria espanyola.

Els ajuts en espècie objecte d’aquesta convocatòria consisteixen en la recepció d’un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa beneficiària i l’elaboració d’un pla de transformació digital. L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries i la realització de tallers temàtics i demostratius de suport a l’assessorament, amb un mínim de 50 hores d’assessorament individualitzat.

L’empresa beneficiària rebrà dins de l’assessorament especialitzat els següents serveis:
Diagnòstic previ de la situació digital de partida de l’empresa i una anàlisi interna de l’organització i del negoci.
Pla de Transformació que inclourà la definició de les actuacions del Pla, la quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització i un benchmarking d’habilitadors.
Visites necessàries a les instal·lacions de la indústria beneficiària.
Tallers demostratius de contingut pràctic, que apropin les solucions digitals a les empreses industrials beneficiàries de l’assessorament.

El termini de presentació de sol·licituds comença aquest divendres i finalitza el 22 de setembre de 2017

Per a més informació, consulteu la web de la Fundació EOI