Programa d’ajuts a inversions empresarial d’alt impacte

Dimecres 20 de setembre de 2017

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, Agència per la competitivitat de l’empresa de Catalunya, ha publicat la convocatòria per a l’any 2017 del Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, adreçat a empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-s’hi. Les bases reguladores es troben a la RESOLUCIÓ EMC/1900/2017, de 28 de juliol.

La finalitat d’aquest programa d’incentius és contribuir a l’enfortiment d’una economia empresarial diversificada, dinàmica i amb un enorme potencial de futur com és l’economia catalana, mitjançant un programa d’incentius adreçat a impulsar l’atracció d’inversions i la generació d’ocupació estable i de qualitat.

En la definició del programa per al 2017 s’han prioritzat els projectes de creació d’ocupació per sobre els projectes d’inversió industrial en actius fixes. Els projectes de creació d’ocupació hauran d’estar vinculats a projectes en l’àmbit industrial o logístic, centres de serveis especialitzats o centres de decisió internacionals. De la mateixa manera, es prioritzaran aquells projectes considerats estratègics per a l’economia catalana, amb un important impacte tant a nivell de creació de llocs de treball com a nivell d’inversió industrial.

Els projectes d’inversió en actius fixes hauran d’incorporar noves activitats o la diversificació de les activitats de l’establiment industrial existent, i tindran prioritat els projectes industrials adreçats als mercats internacionals.

Amb l’objectiu d’atreure activitats d’alt valor afegit, aquest programa inclou dues categories de projectes elegibles enfocades a incentivar les activitats de R+D+i a Catalunya: per una banda la creació o ampliació de centres de R+D+i i per altra, com a novetat respecte la convocatòria 2016, la realització de grans projectes de R+D+i.

Així mateix, també inclou una altra nova categoria de projectes d’inversió en actius fixes per empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors. Amb aquesta nova categoria es vol incentivar les inversions d’aquelles empreses que ens els darrers anys hagin contribuït al manteniment de l’activitat empresarial industrial a Catalunya amb l’adquisició d’empreses en risc.

Aquest programa d’ajuts, juntament amb la resta d’actuacions que porta a terme la Generalitat de Catalunya a l’exterior, assistida per ACCIÓ, ha de contribuir a ressituar Catalunya en el mapa de localitzacions preferents a Europa per a les empreses internacionals, i a Catalunya com a ubicació atractiva on realitzar les seves inversions.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 18 d’octubre. Si esteu interessats podeu enviar-nos un email amb les vostres dades de contacte a info@eiti.cat.