Informe sobre l’impacte econòmic de la biotecnologia industrial a Europa

Dimarts 10 d’octubre de 2017

EuropaBio, l’Associació Europea de Bioindústries, ha publicat un estudi que proporciona indicadors i multiplicadors únics per demostrar la magnitud de l’impacte de la industria biotecnològica en la nostra economia.

La biotecnologia industrial (IB) és un dels punts forts de la Unió Europea (UE) i ha estat reconeguda com una de les sis tecnologies clau habilitadores (KETs) de la Comissió Europea, per ser un motor important de la innovació de la UE i tenir un alt potencial per impulsar la seva competitivitat i creixement mitjançant el desenvolupament de nous productes biològics. Es tracta d’una tecnologia que fa un ús intel·ligent de la ciència per desenvolupar microorganismes i enzims i produir una àmplia varietat de productes químics renovables, materials, productes farmacèutics, aliments, pinsos i combustibles.

Així mateix, per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com la dependència de la UE de carboni fòssil, cal una transició cap a una economia cada vegada més basada en la biotecnologia.

No obstant això, tot i la importància estratègica de la biotecnologia industrial per a l’economia de la UE, cal un quadre complet de l’impacte d’aquest sector. Això es deu al fet que la IB és un sector transversal, impulsat per la tecnologia i difícilment identificable en les estadístiques econòmiques existents.

Amb aquest estudi, EuropaBio contribueix a quantificar la importància econòmica del sector de la biotecnologia industrial i proporciona una previsió de l’ocupació que s’espera generi cap a l’any 2030.

Sobre EuropaBio: L’Associació Europea de Bioindústries és una entitat per a la promoció d’una indústria biotecnològica europea innovadora i dinàmica. EuropaBio i els seus membres estan compromesos amb l’ús socialment responsable de la biotecnologia per millorar la qualitat de vida, prevenir, diagnosticar, tractar i curar malalties, millorar la qualitat i la quantitat d’aliments i pinsos i avançar cap a una economia basada en els biocombustibles i la reducció i / o eliminació de residus.

Per a més informació: