Reunió de treball amb l’Ajuntament de Barberà per cercar col·laboracions de dinamització i millora de les àrees industrials

A La fotografia, d’esquerra a dreta, figuren Esteve Llonch (Director de l’EITI), Jordi Llonch (tècnic municipal), Martí Puig (president d’ASEMPIAB), Silvia Fuster (Alcaldessa de Barberà), Pere Pubill (regidor de promoció econòmica) i Fabià Díaz (regidor d’urbanisme).

6 de juny

El director de l’EITI i membre de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial A de Barberà del Vallès (ASEMPIAB) va participar a la reunió de treball que la Junta Directiva es va tenir amb l’Alcaldessa, regidors i tècnics de de les àrees d’urbanisme i economia amb l’objectiu de trobar punts d’encontre i col·laboració per tal de promoure noves iniciatives que generin nous llocs de treball i millorin el teixit empresarial de la ciutat.

Una de las bases para dur a terme aquests objectius és la revisió i actualització del conveni marc de col·laboració, que varen firmar les dues parts l’any 2011 i que destacava la necessitat de la cooperació públic-privada com a eix principal per aconseguir la optimització de recursos, i l’intercanvi d’informació per a la resolució de problemes i la promoció econòmica. Per això, s’elaborarà se un pla anual d’accions, i una comissió de seguiment amb un calendari de reunions.

En finalitzar, l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sra. Silvia Fuster, ha destacat la voluntat de tot l’equip de govern en sonar recolzament a totes aquelles iniciatives empresarials que aportin oportunitats de treball, i millorin el teixit empresarial de la ciutat.