Assistència al fòrum d’inversió Global Keiretsu Forum Barcelona

Aquest dijous vam assistir a una nova edició del fòrum d’inversió per a emprenedors que Keiretsu Forum organitza periòdicament a la seu de la Borsa de Barcelona. Durant l’acte vàrem tenir l’oportunitat d’escoltar les propostes de 8 petites i mitjanes empreses, entre les que destaquem una que al seu alt nivell innovador acompanyava una gens menyspreable activitat industrial.

Keiretsu Forum, fundat a sant Francisco l’any 2000,  es defineix com una associació d’inversors privats, de líders empresarials i d’emprenedors que s’organitza com un fòrum de capital per finançar pimes en creixement.

L’EITI és una iniciativa de suport empresarial 100% privada, dissenyada per satisfer necessitats d’espai, logístiques i financeres que els promotors i gestors d’empreses industrials innovadores han de fer front a les fases de consolidació i acceleració dels seus projectes innovadors.

Un cop més facilitem a Miquel Costa i el seu equip per les feines de selecció del projectes i preparació de les presentacions, això com la molt bona organització de l’acte.