Aliances

 

Per assolir els objectius del seu projecte de promoció industrial (prestació de serveis d’informació, orientació, formació o assessoria; així com el foment de la interrelació dels usuaris amb organismes de l’entorn) i convertir-se en un veritable ecosistema de suport empresarial, l’establiment d’acords de col·laboració amb els agents de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació) és un factor clau per l’EITI Barberà.

Des del mateix moment de la definició del model de negoci, s’ha estat construint una xarxa de contactes per compartir experiències, noves pràctiques o iniciatives que suposin noves oportunitats per al propi EITI, els seus usuaris i per la resta d’entitats; en definitiva, compartir per generar sinergies.

La xarxa de contactes de l’EITI inclou…

· Entitats públiques locals, nacionals i internacionals.
· Associacions empresarials, cambres de comerç, clústers…
· Centres tecnològics i universitats, incloent els seus instituts i parcs científics.
· Empreses industrials, enginyeries, consultories i professionals destacats en els àmbits empresarial, industrial i tecnològic.

Convenis actuals

– SECOT barcelona