Descripció

columan_eiti

Un projecte singular

El projecte EITI Barberà es pot considerar únic ja que, des d’una aproximació 100% privada, contempla dos tipus d’actuacions que abans mai s’havien realitzat conjuntament ni a Catalunya ni a Espanya.
– Un projecte immobiliari adaptable a les necessitats de la nova indústria avançada
– Una iniciativa de suport als empresaris innovadors

EITI Barberà aposta des del principi per les empreses amb tecnologia industrial avançada, capaces de contribuir al creixement i a la consolidació de l’economia catalana
– Es tracta d’un espai de 10.000 m2 amb excel·lent localització, perfectament dissenyat per a la producció industrial, amb serveis de molt bona qualitat i Infraestructures completes.
– L’espai és modular, adaptable i l’Ajuntament de Barberà facilita la implantació a les empreses amb aquesta vocació innovadora.

El projecte de promoció industrial es basa en els següents eixos:
– Atracció d’empreses industrials i/o de serveis avançats, desenvolupadores de nous productes, processos i/o sistemes-aplicacions.
– Prestació de serveis d’informació, orientació, formació, assessoria i consultoria, amb la finalitat de contribuir al manteniment i la millora de la competitivitat de les empreses instal·lades, en les diferents àrees de les seves organitzacions (comercial, financera, administrativa, logística, I+D, recursos humans, etc.).
– Foment de la interrelació de les empreses amb altres agents de l’entorn, amb la finalitat de fomentar les col·laboracions en matèria comercial, productiva, tecnològica o financera, i permetent a l’empresari dedicar-se a les tasques clau de la seva activitat.
– Contribució a la projecció d’aquest segment econòmic com un dels més innovadors,  generador de riquesa i creador de llocs de treball de qualitat.