Localització

EITI Barberà és el lloc ideal per al desenvolupament industrial gràcies a la seva privilegiada situació, a la disposició d’una infraestructura viària de primeríssim nivell que l’enllaça per autopista amb tot Espanya i la resta d’Europa, presència a l’entorn de tres línies de ferrocarrils i la proximitat a l’aeròdrom de Sabadell i l’aeroport internacional de Barcelona-El Prat.

ubicacio

Ubicat al municipi de Barberà del Vallès, aquest ocupa una posició central a l’eix B-30, on hi conflueixen una sèrie de circumstàncies força singulars, que el configuren com una “regió innovadora” de primeríssim nivell.

L’eix B-30 és l’àrea d’activitat industrial més important d’Espanya, amb un número significatiu d’activitats empresarials molt lligades a la innovació. Disposa d’una base industrial de tradició centenària, diversificada i moderna, que inclou sectors com l’alimentari, el tèxtil, el metal·lúrgic, la manufactura avançada, el químic-farmacèutic, la biotecnologia, l’automoció, l’aeroespacial o les tecnologies de la informació. 

Al llarg de la B-30 s’aplega una destacable activitat de recerca, amb dues grans universitats públiques, la Autònoma de Barcelona (UAB) i la Politècnica de Catalunya (UPC) que en els seus campus, a més dels propis departaments, acullen instituts i centres de recerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentaria (IRTA) o del Programa CERCA de la Generalitat de Catalunya. Cal destacar el Laboratori de Llum de Sincrotró Alba, la infraestructura científica més important que s’hagi construït mai a l’Estat Espanyol.

Aquesta àrea disposa de potents agents de transferència de tecnologia i coneixements, així com d’altres dedicats a promoure la innovació. Entre ells destacaríem el Parc de Recerca UAB, Parc Tecnològic del Vallés, EsadeCreapolis, EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya, Leitat, Inkemia- IUCT Grup (IUCT) o el LGAI Technological Center (Applus+ Laboratories).

Una menció especial mereixen els 25 Centres TECNIO presents al territori B-30, reconeguts per L’Agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) per la seva capacitat de proveir solucions tecnològiques a les empreses.