SECOT Barcelona

SECOT és una associació creada l’any 1989 que agrupa a professionals de tots els sectors de l’economia i de totes les àrees de gestió, que, havent finalitzat la seva dedicació professional, desitgen aportar la seva experiència de gestió empresarial en règim de voluntariat a petites empreses i entitats de suport a la creació d’empreses amb pocs recursos per accedir a la consultoria comercial.

SECOT i EITI comparteixen la voluntat de contribuir a fomentar la formació i l’activitat empresarial de noves petites i mitjanes empreses industrials o de serveis avançats a la indústria. SECOT també té la voluntat d’acompanyar al llarg de tots els processos de seguiment, dins de l’àmbit de l’orientació empresarial, ajudant-les a reflexionar, analitzar i obtenir un diagnòstic sobre el seu entorn, la seva organització i gestió; a dissenyar estratègies, accions operatives i administratives duent a terme un pla per implementar-les.

Amb l’acord signat s’ha definit un marc de col·laboració estable entre les dues institucions per tal de donar formació i suport a noves iniciatives empresarials industrials que es vulguin implantar a l’EITI Barberà, com…

· Pla d’empresa.
· Anàlisi de viabilitat, llançament i orientació d’empreses de nova creació i PIMES i acreditació.
· Adaptació als reptes d’activitat econòmica actual.
· Acomodar-se a les noves circumstàncies econòmiques i personals per superar la incertesa i recuperar la confiança.
· Orientació estratègica.
· Orientació empresarial.
· Implantació i millora del control econòmic.
· Activitats de promoció i màrqueting.
· Millora de la gestió empresarial .
· Orientació per la concessió de tràmit de crèdits i ajudes oficials.
· Internacionalització d’empreses.